I bydlení může být chytré...

Koupelna Pracovna Chodba
Teplota ? ? ?    Aktuální stav
Pokoj Ložnice Půda
Teplota ? ? ?    Aktuální stav
Chodba Půda
Vlhkost ? ?    Aktuální stav


 DEN   TÝDEN   MĚSÍC   ROK  ?
Δt 5 min Δt 1 hod Δt 4 hod Δt 1 den Klik o den zpět
Teploty Vlhkosti
Datum a čas Koupelna Pracovna Chodba Pokoj Ložnice Půda Chodba Půda


 KOUPELNA   PRACOVNA   CHODBA   POKOJ   LOŽNICE   PŮDA   CHODBA v   PŮDA v  Maximum: 12 ℃
Minimum: -12 ℃